Skip to main content.

shqipSpango bujqësore

Spango bujqësore në Polipropilen

Spango bujqësore Polipropilen përdoret për lidhjen e foragjereve dhe kashtës së mbledhur nga makinat e paketimit, autokombajnave dhe mund të përdoret lehtë me të gjitha llojet e makinerive, autokombajnave tradicionale, me presion të lartë, te topave mëdha te kashtes katrore dhe te rrumbullakëta.
Procesi i veçantë i prodhimit ,është realizuar krejtësisht me rezina te kualitetit te larte. Për më tepër, ajo është e stabilizuar kundër rrezeve U.V. (rrezeve ultravjollcë), madje edhe në kushtet më ekstreme të motit e të klimës., të gjitha bobinat janë saktësisht të ngjashme, dhe janë të garantuara pa nyje. Këto faktorë përcaktojnë superioritetin e spangos bujqësore Pp Plastic-Albania , duke i dhënë avantazhet e kostos dhe të përdorimit.

Spango bujqësore në Polipropilene është prodhuar duke iu referuar normativave të standardit EN UCAF BS.

Tabela teknike e spangos në polipropilen

Tipo

Rezistenca e keputjes in kg

Rezistenca kunder nyjes in kg Nr Bobinave per amballazhim
130 370 210 60
150 350 200 60
300 145 80 120
350 125 72 120
375 120 68 120
500 95 55 120
700 65 35 120
800 30 2x5 120
1000 48 26 120
k